ON LINE monitoring

doblePRIME - monitorovací platforma stavu transformátoru

doblePRIME - monitorovací platforma stavu transformátoru

DoblePRIME™ monitorovací systém stavu transformátoru poskytuje jasné, sjednocené prostředky ke zhodnocení celkového stavu transformátoru. Nyní si můžete vybrat příslušnou úroveň monitorování pro jednotlivý transformátor, nebo skupinu transformátorů na jednom místě. DoblePRIME je rozšiřitelné,...

doblePRIME IDD - monitoring průchodek

doblePRIME IDD - monitoring průchodek

DoblePRIME IDD™ monitoring průchodek rozpozná stárnutí v průchodkách, najde abnormality v izolaci a vydá praktické výstrahy. DoblePRIME IDD monitoring průchodek sleduje unikající proud a analyzuje fázový posuv až  12 průchodek, měří parametry u každé průchodky jednotlivě a společně. Toto...

doblePRIME Delphi - monitoring plynů rozpuštěných v oleji

doblePRIME Delphi - monitoring plynů rozpuštěných v oleji

DoblePRIME Delphi analyzátor / monitor plynů rozpuštěných v oleji (DGA) pomáhá sledovat zdraví Vašeho transformátoru a upozorňuje pomocí včasných varovných signálů na problémy, jako je přehřátí, zestárnutí izolace, nebo mechanické pohyby uvnitř transformátoru. DoblePRIME Delphi dodává tyto cenné...

doblePRIME PD-GUARD - monitoring částečných výbojů

doblePRIME PD-GUARD - monitoring částečných výbojů

DoblePRIME PD-Guard™ nepřetržitě monitoruje částečné výboje (ČV) v elektrickém zařízení za provozu jako jsou transformátory, rotační stroje, kabely a rozvaděče. DoblePRIME PD-Guard generuje místní alarmy a postoupí data a upozornění přes standardní komunikační rozhraní a kanály do síťových...

doblePRIME DOMINO - monitoring vlhkosti v oleji

doblePRIME DOMINO - monitoring vlhkosti v oleji

DoblePRIME DOMINO™ sleduje v reálném čase údaje o vlhkosti v oleji, ať už v relativních hodnotách nasycení nebo absolutních hodnotách v ppm. Tyto informace jsou velice užitečné zvláště v případech, kdy dochází u transformátoru k nadměrnému zatížení nad jeho štítkové hodnoty, nebo když transformátor...

doblePRINE Analytics - centrum pro monitorovací platformu

doblePRINE Analytics - centrum pro monitorovací platformu

DoblePRIME Analytics™ je komunikační brána, online datový hub a analytické datové zařízení představující jádro doblePRIME monitorovací platformy.   DoblePRIME Analytics agreguje data z monitorovacích zařízení, čidel a operačních datových zdrojů k zajištění komplexního pohledu na stav...