doblePRIME - monitorovací platforma stavu transformátoru

doblePRIME - monitorovací platforma stavu transformátoru

DoblePRIME™ monitorovací systém stavu transformátoru poskytuje jasné, sjednocené prostředky ke zhodnocení celkového stavu transformátoru. Nyní si můžete vybrat příslušnou úroveň monitorování pro jednotlivý transformátor, nebo skupinu transformátorů na jednom místě. DoblePRIME je rozšiřitelné, on-line řešení monitoringu. Může být jen jedno jediné monitorovací zařízení, např. jako Delphi mini pro DGA analýzu plynů rozpuštěných v oleji. Může být také robustní monitorovací systém analyzující stav oleje, stav přepínače odboček, zdraví průchodek, současně integrující  všechny typy diagnostických ukazatelů, inteligentních elektronických zařízení IED a údajů z čidel. Tyto důležité informace je možné prohlížet na místě, nebo na dálku. DoblePRIME je možné integrovat do komplexního risk asset management systemů, např. jako je dobleARMS™.

Celkový prospekt: doblePRIMEOverview_US_HR.pdf (958,6kB)

Jednotlivé monitory:
-doblePRIME_IDD_US_web.pdf (92,9 kB)

-doblePRIME-PD-Guard_web.pdf (88,6 kB)
-doblePRIME_DELPHI_MINI_web (1).pdf (99,7 kB)
-doblePRIME-ANALYTICS_web.pdf (97,6 kB)

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202