HIGH VOLTAGE Inc

Nová VLF E elektronická řada VLF/DC zkušebních stř./ss. zařízení s VLF diagnostikou TG delta a částečnými výboji ČV

Nová VLF E elektronická řada VLF/DC zkušebních stř./ss. zařízení s VLF diagnostikou TG delta a částečnými výboji ČV

VLF E řada zkušebních nízkofrekvenčních střídavých/stejnosměrných zařízení byla vyvinuta na základě dnešních požadavků na automatizované, programovatelné, dálkově ovládané VLF/DC zkoušky elektrických zařízení se záznamem měřených veličin, jejich převodem a zpracováním do protokolů v počítačích,...

VLF-30CMF střídavé nízkofrekvenční zkušební zařízení

VLF-30CMF střídavé nízkofrekvenční zkušební zařízení

Měřící zařízení VLF-30CMF tvoří jediná 42 kg jednotka, velikostí, hmotností a cenou je podobné stejnosměrným zkušebním zařízením a je určeno na rychlé a jednoduché VLF napěťové zkoušky střídavým přiloženým napětím sinusového průběhu kabelů s kapacitou zátěže do 0,4 μF což představuje délky kabelů...

VLF zkušební zařízení od 30kV do 200kV se sinusovým průběhem U

VLF zkušební zařízení od 30kV do 200kV se sinusovým průběhem U

Společnost High Voltage Inc. uvedla celosvětově jako první na světový trh v roce 1998 širokou nabídku lehčích přenosných a mobilních vysokonapěťových střídavých zkušebních zařízení s výstupním napětím od 30kV až do 200kV pro zkušební zátěže od 0,4mikroF až do 50mikroF se zkušební frekvencí od...

PTS řada přenosných VN stejnosměrných zkušebních zařízení

PTS řada přenosných VN stejnosměrných zkušebních zařízení

PTS řada přenosných stejnosměrných zkušebních zařízení kombinuje stejnosměrná zkušební napěťová zařízení a VN mega-ohmmetry. Zařízení umožňuje zkoušet elektrickou pevnost a izolační odpor jediným zařízením. Zařízení jsou určená do náročných podmínek. V základní nabídce je zahrnuto šest modelů:...

PFT řada přenosných VN střídavých zkušebních zařízení 50Hz

PFT řada přenosných VN střídavých zkušebních zařízení 50Hz

PFT řada 50 Hz střídavých VN zkušebních zařízení jsou snadno přenosné jednotky ideálně použitelné pro nespočetné množství nejrůznějších střídavých izolačních zkoušek a měření, přímo v terénu, opravnách, dílnách, zkušebnách, vývojových pracovištích i laboratořích.Jsou určené ke zkoušení VN...

ALT-120/60F VN střídavé zkušební zařízení 50 Hz

ALT-120/60F VN střídavé zkušební zařízení 50 Hz

ALT-120/60F je mobilní VN zkušební střídavé zařízení určené pro napěťové zkoušky izolace elektrických součástí a zařízení střídavým napětím 50 Hz. Jedná se o výkonné, odolné, spolehlivé a ekonomické zařízení s možností provádět déle trvající vysoko-napěťové zkoušky.ALT-120/60F dodává plynule...

HPA řada vn/vvn střídavých zkušebních zařízení 50Hz od 5kVA do 40kVA

HPA řada vn/vvn střídavých zkušebních zařízení 50Hz od 5kVA do 40kVA

HPA řada vn/vvn střídavých zkušebních zařízení jsou určeny pro použití tam, kde standardní řada PFT s výstupem 0-100kV/3kVA nestačí výstupním napětím a velikostí výstupního výkonu. HPA řada nabízí modely od 5kV do 300 kV střídavých s výstupními výkony od 5 kVA –do 40 kVA s širokou nabídkou možného...

DVR-150 a DVR-300 ss./stř. napěťové děliče do 150 kV / 300kV

DVR-150 a DVR-300 ss./stř. napěťové děliče do 150 kV / 300kV

Model DVR-150 vysokonapěťový dělič dodává na výstup nízké napětí přímo úměrné vysokému napětí přítomnému na vstupu děliče. Je možné jej použít na zvýšení měřících napěťových rozsahů až do 150000 V (stř./ss.) téměř libovolného digitálního střídavého, nebo stejnosměrného voltmetru, nebo...

DTS-60F a 100F přenosná střídavá zkušební zařízení elektrické pevnosti izol. olejů 0-60 kV, 0-100 kV

DTS-60F a 100F přenosná střídavá zkušební zařízení elektrické pevnosti izol. olejů 0-60 kV, 0-100 kV

DTS-60DF a DTS100DF střídavé digitální zkoušečky elektrické pevnosti jsou určeny pro přesné a opakovatelné zkoušky elektrické pevnosti izolačních olejů používaných v elektrických zařízeních. Všestranná, lehká a přesto odolná zařízení jsou určena jak pro laboratorní, tak pro venkovní měření a...

TDB60F Systém měří ztrátový úhel tg δ zkoušené vysokonapětové izolace elektrického zařízení

TDB60F Systém měří ztrátový úhel tg δ zkoušené vysokonapětové izolace elektrického zařízení

Systém měří ztrátový úhel tg δ zkoušené vysokonapětové izolace elektrického zařízení, nebo kabelu nízkou frekvencí od 0,01 Hz do 0,2 Hz v závislosti na nastavené frekvenci HIGH VOLTAGE VLF napájecího zdroje. Střídavé zkušební napětí o nízké frekvenci na zátěži nezávislého sinusového průběhu se...