doblePRINE Analytics - centrum pro monitorovací platformu

doblePRINE Analytics - centrum pro monitorovací platformu

DoblePRIME Analytics™ je komunikační brána, online datový hub a analytické datové zařízení představující jádro doblePRIME monitorovací platformy.   DoblePRIME Analytics agreguje data z monitorovacích zařízení, čidel a operačních datových zdrojů k zajištění komplexního pohledu na stav sledovaného zařízení. Poskytuje komunikaci, analýzu a výstrahy/alarmy pro jednotlivý monitor, nebo kombinaci monitorovacích zařízení. DoblePRIME Analytics může být jádrem monitorovací platformy Vašeho systému pro jedno zařízení, nebo pro jednu rozvodnu; může také spojovat toto místo do komplexního řídícího risk management systému, např. jako dobleARMS®.

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202