HPA řada vn/vvn střídavých zkušebních zařízení 50Hz od 5kVA do 40kVA

HPA řada vn/vvn střídavých zkušebních zařízení 50Hz od 5kVA do 40kVA

HPA řada vn/vvn střídavých zkušebních zařízení jsou určeny pro použití tam, kde standardní řada PFT s výstupem 0-100kV/3kVA nestačí výstupním napětím a velikostí výstupního výkonu. HPA řada nabízí modely od 5kV do 300 kV střídavých s výstupními výkony od 5 kVA –do 40 kVA s širokou nabídkou možného ovládání.  HPA modely jsou určeny na střídavé napěťové zkoušky zvýšeným napětím všech typů elektrických zařízení. V nabídce jsou jak modely s minimalizovanou úrovní částečných výbojů k provádění měření úrovně částečných výbojů na elektrických zařízeních, jako jsou rozvaděče, průchodky, vypínače, atd.. Ovládání modelů je možné v několika variantách, např. od jednoduchého ručního ovládání přes automatizované a počítačem ovládané řízení s plně mikroprocesorem řízeným ovládáním s kompletním automatickým řešením zkoušek se sběrem a zpracováním dat. Nabídka zahrnuje také OEM verze vysokonapěťových nádob/transformátorů podle Vašich speciálních požadavků (kontaktujte nás pro navrhnutí řešení). 
Prospekty:

-HPA_řada_AC_zkušebních_zařízení.pdf (781,9kB
-HPA_ovládání_C3P_C4_C5.pdf (87,9kB)
-HPA_C5_ovládání.pdf (63,4kB)
-Souhrn_produktu_HVInc_CZ.pdf (2,5 MB)

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202