ALT-120/60F VN střídavé zkušební zařízení 50 Hz

ALT-120/60F VN střídavé zkušební zařízení 50 Hz

ALT-120/60F je mobilní VN zkušební střídavé zařízení určené pro napěťové zkoušky izolace elektrických součástí a zařízení střídavým napětím 50 Hz. Jedná se o výkonné, odolné, spolehlivé a ekonomické zařízení s možností provádět déle trvající vysoko-napěťové zkoušky.ALT-120/60F dodává plynule regulované střídavé zkušební napětí 0-120 kV z horního prstence a ze střední odbočky zkušební napětí 0-60 kV. Jmenovité výstupní zatížení zařízení až 7 kVA umožňuje provádět široké spektrum zkoušek nejrůznějších elektrických zařízení, prvků, celků a komponentů. Velkoryse dimenzované zařízení umožňuje provádět vícenásobné zkoušky, nebo vykonávat dlouhodobější, časově náročné zkušební postupy. Z těchto důvodů je vždy nutné uvážit zatěžovací schopnost samotného zkoušeného zařízení. 

 Výhody:
7 kVA výstupní výkon
230 V, 50 Hz, 15 A příkon
1 hod.při zatížení 7 kVA, nepřetržité zatížení při 4 kVA
250 mikroA základní proudový rozsah ampérmetru s násobícími koeficienty
Obvody chránící měřidla při transportu
Volitelný obvod kompenzující jalovou složku proudu umožňuje obsluze odečíst činnou složku proudu vypovídající o kvalitě zkoušené izolace  

Vlastnosti:
Stínící/zemní zpětný vodič izoluje zemní proudy a umožňuje měření pouze prosakujících proudů
Nulový VN bezpečnostní kontakt
Vnější bezpečnostní rozpínací obvod odpojí vn zkušební napětí
Prostor pro kabely
Zabudovaný čítač / stopky na stanovení doby trvání zkoušky
Vnitřní výstupní napěťový dělič, není nutný proto vnější napěťový dělič

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202