CI

ARIADNA CI - identifikátor VN/NN kabelů bez a pod napětím

ARIADNA CI - identifikátor VN/NN kabelů bez a pod napětím

V elektrických rozvodných výkonových sítích je nezbytné z bezpečnostního hlediska před vlastní manipulací s kabely vědět, který kabel je bez napětí a který naopak není. Odříznutí nevhodného kabelu může způsobit následující:           - Ohrozit bezpečnost obsluhy na...