ARIADNA CI - identifikátor VN/NN kabelů bez a pod napětím

ARIADNA CI - identifikátor VN/NN kabelů bez a pod napětím

V elektrických rozvodných výkonových sítích je nezbytné z bezpečnostního hlediska před vlastní manipulací s kabely vědět, který kabel je bez napětí a který naopak není. Odříznutí nevhodného kabelu může způsobit následující:

          - Ohrozit bezpečnost obsluhy na životě.

          - Výpadek napájení.

ARIADNA CI indentifikátor kabelů je velmi pokročilé, avšak jednoduše obsluhovatelné digitální zařízení.Pomáhá obsluze identifikovat elektrické kabely v systémech VN/NN bez napětí a pod napětím. Elektrické kabely NN a VN bez napětí, pod napětím včetně vícežilových vodičů, v kabelových žlabech, podzemních kanálech, výkopech, nadzemních a podzemních vedení atd.

Vlastnosti

  • Identifikuje:

     -VN kabely  pod napětím.

     - NN kabely pod napětím.

     - VN a NN  kabely beznapětí.

  • Spolupracuje s:

     - jednofázovými vodiči (stíněnými nebo nestíněnými).

     - třemi fázemi nebo tří fázovým + nulovým vodičem.

  • Signál je injektován do:

     - přímo připojeného kabelu.

     - kabelu indukcí signálu s pomocí kruhových kleští (voliltelné).

     - rozpozná aktivní amplitudu signálu a polaritu.

     - maximální délka kabelu > 10km (přímé připojení).

     - Dobíjitelná Li-ion baterie ve vysílači (CI-TX): >24hod. při úrovni 2 (až do 4) vysílacího výkonu.

Český prospekt Ariadna CI.pdf (404,7 kB)
Anglický prospekt Ariadna CI.pdf (249,7 kB)
 

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202