Měření ztrátového činitele tg delta a kapacity C izolací

TG-1 automatický a ruční měřič tg delta s nejistotou 10-5

TG-1 automatický a ruční měřič tg delta s nejistotou 10-5

 TG1 je můstek na měření kapacity C a ztrátového činitele TG delta s ručním vyvažováním s využitím nulového analogového indikátoru, nebo plně automatického vyvažování vn izolačních systémů a diagnostiku jejich stavu. Přesná měření kapacity a ztrátového činitele umožňují: - měřit ztrátový...

TG-3 automatický měřicí můstek tg delta s nejistotou 10-5

TG-3 automatický měřicí můstek tg delta s nejistotou 10-5

 TG-3 je plně automatický můstek na měření kapacity C a ztrátového činitele TG delta umožňující provádět vysoce přesná měření stavu vn izolačních systémů a celků s diagnostikováním jejich stavu. Přesná měření kapacity a ztrátového činitele umožňují:  - měřit ztrátový činitel tg delta...

TG-4 univerzální můstek ztrátového činitele tg delta a kapacity C izolací

TG-4 univerzální můstek ztrátového činitele tg delta a kapacity C izolací

 TG-4 je cenově příznivější varianta automatického můstku na měření kapacity C a ztrátového činitele TG delta izolací a izolačních systémů. U zkoušeného objektu je možné jednoduše diagnostikovat stav vn izolačního systému. Můstek umožňuje:  -provést snadno a jednoduše měření   -měřit...

FT-12 automatické zkušební zařízení ztrátového činitele a kapacity s napěťovým zdrojem 10kV/200mA

FT-12 automatické zkušební zařízení ztrátového činitele a kapacity s napěťovým zdrojem 10kV/200mA

 FT-12 je plně automatické zkušební zařízení na měření kapacity C a ztrátového činitele TG delta izolací a izolačních systémů určené na venkovní měření v terénu. Zařízení zahrnuje jak měřicí můstek tak střídavý zdroj napájení zkoušeného objektu až 10kV/200mA s hmotností nepřekračující...