Zařízení testování baterií, bateriových systémů a zálohových zdrojů

Zařízení testování baterií, bateriových systémů a zálohových zdrojů

Zálohové bateriové systémy v rozvodnách jsou základním systémovým členem v organizaci přenosu a distribuce elektrické energie.
Výzkumem bylo prokázáno, že se vnitřní impedance jednotlivého článků baterie zvyšuje s věkem a vybíjecí historií jednotlivého článku. Z tohoto základního poznatku vychází již od počátku 90 let minulého století nová zavedená řada Biddle měřicích a zkušebních bateriových zařízení.
BITE™ série produktů získá bez přerušení dodávky energie smysluplné údaje informující o celkové životnosti a zbytkové kapacity baterie, článku, nebo série zálohových zdrojů. BITE produkty jsou určeny na on-line střídavá měření impedance jednotlivých, nebo série bateriových článků a stejnosměrná měření napětí sekundárních baterií.

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202