VN zdroje a průmyslové systémy

VN zdroje a průmyslové systémy

UH28 je univerzální řada analogových VN zkušebních zařízení ideální k využití v průmyslu, na zkušebních a výrobních linkách, stejně jako v laboratořích. Vyhovuje ČSN EN 50191 - nejnovějším vn zkušebním bezpečnostním normám v napěťové hladině do 6kV střídavého napětí (volitelně do 12 kV stř.) . Zkušební napětí je možno spustit manuálně nebo dálkovým ovládáním. Ovládání testeru je jednoduché a intuitivní . Vše co potřebujete k ovládaní najdete na čelním přehledném ovládacím panelu .
UH36 je univerzální řada digitálních VN zkušebních zařízení se zkušebním střídavým napětím do 5000V .Ovládáni je přehledné a intuitivní a důrazem na komunikaci s počítačem nebo tiskárnou . Vhodný pro průmyslové i laboratorní aplikace .

 

 

UH28C prospekt CZ.pdf

UH36 prospekt CZ .pdf

 

UH28C prospekt ENG.pdf

UH36 prospekt ENG.pdf

 

ETL Serie400 prospekt CZ.pdf

ETL Serie400 prospekt ENG.pdf 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202