UVOLLÉ-S

UVOLLÉ-S

 UVollé-S je ruční a kompaktní UV koronová denní kamera se záznamovou funkcí snímků s pomocí zabudované funkce fotoaparátu. Obsluha kamery je velice jednoduchá; zapnout kameru - zacílit - zachytit - uložit koronu. Výstup z kamery je přesný a spolehlivý, obsahující informaci o relativní intenzitě korony. UVollé-S poskytuje informace v reálném čase o stavu distribuční sítě a proto je vhodný k použití všemi odbornými pracovníky oddělení pravidelné údržby a diagnostiky elektrických zařízení, vybavení rozvoden a prvků distribučních sítí.

UVollé-S  -  lehké a kompaktní zařízení
UVollé-S je lehké, kompaktní snímací zařízení ergonomické konstrukce obsluhované jednou rukou. Zařízení je uchyceno a přenášeno na ramenním popruhu umožňující vždy snadno a rychle zařízení zacílit libovolným směrem.

UVollé-S          - přesně lokalizuje místo s koronou
UVollé kamera naprosto přesně a věrně zobrazí místo s probíhající koronovou, nebo výbojovou činností. Zvětšení obrazu v pásmu UV a viditelném  napomáhá s přesným dohledáním zdrojového místa korony.
UVollé-S          - načítací režim UV jevů

Načítací režim UV jevů umožňuje spočítat a zobrazit úroveň UV jevů za stanovenou dobu a tak si přiřadit kvantifikační kritérium velikosti korony.

UVollé-S  - vestavěné snímaní a záznam obrázků

Zachování digitálního obrazu na displeji jediným stiskem oranžového tlačítka, druhým stiskem se obraz uloží na vyjímatelnou kompaktní SD kartu. Obrazy je možné prohlížet.

UVollé-S          -zvětšení obrazu korony

Zavedený redukční ruchový algoritmus potlačí sporadickou koronu. Digitální zvětšení obrazu korony neovlivní ani polohu ani načítání korony.

UVollé-S          -korona v barvách duhy

Barva zobrazené korony je volitelná a vychází ze základních barev duhy. Přepínání se provádí jednoduše podle potřeby a snímaného pozadí, tak aby korona byla vždy nejvýraznější

UVollé-S          -zvýšená výkonnost baterií

Zlepšená výkonnost Li-Ion dobíjecích bateríí umožňuje pracovat s kamerou nepřetržitě po dobu až 3 hodin.

UVollé-S          -jednoduchá obsluha a ovládání

Přímý přístup k často ovládaným funkcím zjednodušuje obsluhu kamery. Ovládání pomocí "joystiku" , dvou tlačítek a upravitelných nastavení kamery před použítím zjednoduší na maximum ovládání a práci s kamerou. 

 

Schopnosti

  • Zaměřit, rozpoznat, zacílit a uložit

  • Ovládání joystickem a dvěma tlačítky.

  • Automatické a ruční zaostření obrazu urychluje činnost

  • Automatická a ruční clona umožňuje pracovat za denního světla i v tmavších místech

 

Prospekty a podrobné materiály k UVollé-S:
UVollé-S_prospekt_CZK.pdf (260kB)

UVollé-S_prospekt_ENG.pdf (305kB)

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202