TDB60F Systém měří ztrátový úhel tg δ zkoušené vysokonapětové izolace elektrického zařízení

TDB60F Systém měří ztrátový úhel tg δ zkoušené vysokonapětové izolace elektrického zařízení

Systém měří ztrátový úhel tg δ zkoušené vysokonapětové izolace elektrického zařízení, nebo kabelu nízkou frekvencí od 0,01 Hz do 0,2 Hz v závislosti na nastavené frekvenci HIGH VOLTAGE VLF napájecího zdroje. Střídavé zkušební napětí o nízké frekvenci na zátěži nezávislého sinusového průběhu se získává jedním z HIGH VOLTAGE VLF generátorů VLF4022CMF, VLF6022CMF a VLF12022F. Zařízení VLF TDS60F tvoří dvě části: měřicí část a napájecí část. Měřicí část zajistí zpracování údajů napětí a proudu vyskytujících se ve vysokonapěťovém zkoušeném obvodu ve formě ztrátového činitele tg δ zkoušené izolace a dalších podpůrných údajů. Současně je propojena přes RS232 s notebookem a běžícím monitorovacím programem, který umožňuje podrobnější diagnostikování stavu izolace. Napájecí část je připojena přímo na zkoušenou izolaci a snímá aktuální zkušební napětí a proud a vytváří vstupní signály zaváděné do měřicí části. Měřicí část je napájena ze sítě a napájecí část z dobíjecích baterií. Obě části jsou propojeny dvěma optickými vodiči.

Fotogalerie: TDB60F Systém měří ztrátový úhel tg δ zkoušené vysokonapětové izolace elektrického zařízení

/album/fotogalerie%3a%20tdb60f%20system%20meri%20ztratovy%20uhel%20tg%20%ce%b4%20zkousene%20vysokonapetove%20izolace%20elektrickeho%20zarizeni/tb60f-obrazek-a-jpg/
/album/fotogalerie%3a%20tdb60f%20system%20meri%20ztratovy%20uhel%20tg%20%ce%b4%20zkousene%20vysokonapetove%20izolace%20elektrickeho%20zarizeni/tdb60f-obrazek-b-gif/

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202