Rocoil pevné rogowského cívky

Rocoil pevné rogowského cívky

Pevné Rogowského cívky mají větší přesnost a stabilitu než ohebné cívky a vynikající odstup od rušení způsobeného vnějšími magnetickými poli. Jsou lepší než ohebné cívky pro měření malých proudů a nízkých frekvencí.

Konstrukce:

Pevná cívka se navíjí na přesně obráběné plastové formy. K přesnému navíjení se používá speciální stroj. Konstrukce zajišťuje, že kalibrace cívky má dlouhodobou stabilitu. Cívky jsou pečlivě vyrobeny, aby se zajistilo, že jsou vnějšími magnetickými poli ovlivněny jen nepatrně. Během výroby je každá cívka opakovaně testována a na vinutí jsou provedena malé úpravy, aby se snížilo toto ovlivnění. Tyto přesné techniky zajišťují, že rušení způsobené rozptýlenými magnetickými poli, například ze sousedních vodičů, je velmi nízké. Měříme vzájemnou indukčnost cívky s přesností lepší než 0,1%. Všechny pevné cívky jsou standardně vybaveny elektrostatickým stíněním pro snížení rušení a minimalizaci kapacitního ovlivnění vodičů pod napětím.

 

Pevné cívky s pomocí vhodného elektronického integrátoru mohou být použity pro měření malých proudů s rozlišením až 100 μA a vysoké proudy vyšší než 100 kA při 50 Hz. Snímací Rogowského cívky zajišťují úplné oddělení od měřeného obvodu a nemají vliv na proud měřený ani u obvodů s velmi nízkou impedancí.
 

Typ cívky A (mm) B (mm) C (mm) Rezonance
SX-76 122 73 42 78 kHz
SX-100 146 97 42 64 kHz
SX-120 166 117 42 ---
SX-150 196 147 42 59 kHz
SX-170 216 167 42 41 kHz
SX-200 246 197 42 41 kHz
SX-220 266 217 42 ---
Rozměry: V tabulce jsou uvedeny rozměry pro řadu standardních velikostí cívek. Můžeme také udělat jiné velikosti.
 
Rezonance: Každá cívka má vlastní rezonanční frekvenci způsobenou vlastní kapacitou a vlastní indukcí vinutí. Frekvence závisí na délce výstupního kabelu i na rozměrech cívky. Hodnoty v tabulce jsou pro výstupní délku vedení 2m. Rezonance může být tlumena použitím vhodné hodnoty odporu přes cívku. Jako vodítko se správně tlumenou cívkou je bod s vysokou frekvencí -3 dB přibližně rovný rezonanční frekvenci.

Elektrické parametry: Následují typycké hodnoty. Skutečné parametry závisí na průměru vodiče použitém pro vinutí.
* Vzájemná indukčnost: 3 - 5 mikroHenry: U každé cívky se přesně měří vzájemná indukčnost po výrobě.
* Rozsah proudu (50 Hz): <1mA až> 100kA
* Horní frekvence viz 'Resonance' výše
* Limit dolní frekvence: méně než 0,1 Hz
 
Přesnost: Pevná cívka má velmi stabilní výstup a může být kalibrována s přesností lepší než 0,1% pomocí sledovatelných standardů. Jejich výstup není významně ovlivněn pozicí vodiče navlečeného do cívky.


Dělené cívky: Rocoil vyrábí také dělené pevné cívky, které lze namontovat bez odpojení vodiče. Ty mají podobnou specifikaci jako nerozdělené cívky. U konvenčního děleného proudového transformátoru je výstup velmi citlivý na malé změny v mezeře mezi oběma polovinami. Dělené Rogowski cívky tímto problémem netrpí.

Speciální konstrukce: Standardní specifikace jsou vhodné na mnoho aplikací. Rocoil vyrábí také speciální cívky, které splňují konkrétní požadavky například: -formy pro vysoké teploty -speciální tvary obepínající objekt -vinutí upravené pro potřeby nepřetržitého monitoringu -zákaznícké formy

Více informací: pevné cívky řady 2100 (pdf)

 

Konstrukce:
Pevná cívka se navíjí na přesně obráběné plastové formy. K přesnému navíjení se používá speciální stroj. Konstrukce zajišťuje, že kalibrace cívky má dlouhodobou stabilitu. Cívky jsou pečlivě vyrobeny, aby se zajistilo, že jsou vnějšími magnetickými poli ovlivněny jen nepatrně. Během výroby je každá cívka opakovaně testována a na vinutí jsou provedena malé úpravy, aby se snížilo toto ovlivnění. Tyto přesné techniky zajišťují, že rušení způsobené rozptýlenými magnetickými poli, například ze sousedních vodičů, je velmi nízké. Měříme vzájemnou indukčnost cívky s přesností lepší než 0,1%. Všechny pevné cívky jsou standardně vybaveny elektrostatickým stíněním pro snížení rušení a minimalizaci kapacitního ovlivnění vodičů pod napětím.
Pevné cívky s pomocí vhodného elektronického integrátoru mohou být použity pro měření malých proudů s rozlišením až 100 μA a vysoké proudy vyšší než 100 kA při 50 Hz. Snímací Rogowského cívky zajišťují úplné oddělení od měřeného obvodu a nemají vliv na proud měřený ani u obvodů s velmi nízkou impedancí.

Fotogalerie: Rocoil pevné rogowského cívky

/album/fotogalerie-rocoil-pevne-rogowskeho-civky/sx76-jpg1/

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202