RAYTECH WR14

RAYTECH WR14

 RAYTECH WR14 je výkonný dvou kanálový měřič odporu vinutí transformátorů s vysokou induktivní zátěží distribučních typů napájený z vnitřní baterie. Stejnosměrný výkonný zdroj 15A o napětí naprázdno 30V zajistí rychlé měření vinutí s induktivní zátěží až 1500 Henry. Po měření je možné provést unikátní demagnetizaci měřeného obvodu jednoduchým zvolením funkce demagnetizace. 2 měřicí napěťové kanály umožňují měřit současně dva úbytky (odpory vinutí), zaznamenávat jejich hodnoty do paměti, automaticky je převádět do počítače pomocí rozhraní USB, Ethernet, RS232, tisknout průběžně v průběhu, nebo po měření z vnitřní tiskárny, nebo je převést jednoduše na datové USB pero. Měřič je možné snadno ovládat z počítače pomocí programového ovládání a bez potíží jej tak zabudovat do automatických měřicích systémů ztrát transformátorů ve zkušebnách u výrobců, opravárenských středisek transformátorů atp. Měření teploty pomocí volitelných až 2 teplotních sond zajistí automatické přepočtení hodnoty měřeného odporu na odpor při referenční teplotě zajišťující tak srovnávání vždy platných hodnot odporu vinutí. Ovládání pomocí dotykové obrazovky na LCD barevném displeji je snadné a jednoduché za všech okolností. Přenosný kufr v kterém je měřič usazen je extrémně odolný a robustní, stejně tak vodotěsný i prachotěsný. 

WR14_03-10.pdf (EN prospekt, 123kB)

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202