CM500 kombinovaný multifunkční revizní přístroj

CM500 kombinovaný multifunkční revizní přístroj

 MEGGER® CM500, měřící přístroj druhého tisíciletí, je multifunkční revizní digitálně analogový měřicí přístroj, určený pro všechna měření prováděná na domácích, průmyslových, komerčních elektrických instalacích, rozvodech, nebo elektrických zařízeních.
Přístroj umožňuje:
- měřit izolační odpory (250 V, 500 V, 1000 V)
- měřit odpory 0,01 do 99,9 Ω (200 mA) a běžné odpory do 100 kΩ
- měřit impedanci vypínacích smyček L/PE, L/A, L/L a vypočítat zkratové a poruchové proudy
- měřit odpor uzemnění
- měřit impedanci vypínacích smyček obvodů s proudovým chráničem bez vybavení proudem 15 mA
- měřit dotyková napětí, vybavovací časy, nebo vybavovací proudy běžných, selektivních a stejnosměrných proudových chráničů metodou 1/2I, I, 5I, 150 mA, nebo narůstajícím proudem
- měřit napětí a frekvenci napájení
- určit sled fází a zapojení vodičů zásuvky
Naměřené údaje uživatel snadno a přehledně uloží do paměti přístroje, opět si je vyvolá na displej, vnější tiskárnou je vytiskne česky, nebo je odešle do počítače ke zpracování s přístrojem dodaným programem v češtině. Navíc přístroj spolupracuje s jedinečným českým revizním programem REVIZE společnosti ELMER (DOS i WINDOWS verze), kde převede uložené údaje do textu Vaší revizní zprávy.

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202