PQA819 - 3 fázový analyzátor kvality napájení a záznamník energie

PQA819 - 3 fázový analyzátor kvality napájení a záznamník energie

PQA819 je tří fázový analyzátor kvality napájení a záznamník výkonu, který jednoduše ale velice podrobně analyzuje nejdůležitější parametry systému elektrického napájení. Analyzátor je možné přes Wi-Fi a USB rozhraní připojit k chytrým telefonům, tabletům, nebo PDA zařízením s operačním prostředím iOS nebo Android. Všechny elektrické veličiny je možné zobrazit jak v číselné, tak v grafické podobě, s průběhy, histogramy a fázory. Vektorový diagram zobrazí fázový úhel mezi libovolným napětím a odpovídajícím proudem, odhalí induktivní, nebo kapacitní povahu připojené zátěže.


Vestavěná velkokapacitní paměť umožní sledovat nepřerušený záznam trvající až sedm měsíců s intervalem načítání 15 minut. 

PQA819 tří fázový analyzátor kvality napájení nahraje všechny parametry s již přednastavenými sestavami a tak se vyhne vzniku možné chyby. Obsluze nikdy neunikne zaznamenaný parametr, který potřebuje, jelikož PQA819 zaznamená všechno, s možností zvolit jednu ze tří různých před nastavených sestav (jedno fázové, 3 fázové bez středního vodiče, 3 fázové se středním vodičem). PQA819 je schopný provést měření energie ve dvou kvadrantech a zaznamenat výkon (absorbovaný).

PQA819 tří fázový záznamník výkonu je napájen z vnitřních dobíjecích Li-Ion baterií s vestavěným (nastavitelné uživatelem) síťovým napájením z fáze-střední (L-N) nebo mezifázemi (L-L). Rozhraní Wi-Fi a USB zajistí spojení s chytrými telefony, tablety, PDA zařízeními a počítači,  umožní nastavení, spuštění a zastavení záznamu, převádění dat a jejich analýzu. Odolný přenosný kufr s krytím IP65 chrání proti vodě a umožňuje tak s PQA819 pracovat ve venkovním prostředí v náročných klimatických podmínkách.

Funkce

 • DC napětí
 • Efektivní napětí se 4 vstupy pro fázi (fáze) a střední vodič (pokud je)
 • DC proud
 • Efektivní proud se 3 vstupy pro fázi (fáze)
 • DC výkon
 • Činný, jalový a zdánlivý výkon
 • Činná, jalová a zdánlivá energie
 • Ztrátový činitel a cos-fí
 • Frekvenci
 • měří celkové harmonické zkreslení napětí a proudu
 • 44 parametrů načítá najednou
 • Perioda načítání nastavitelná od 5 sekund do 60 minut
 • Harmonická analýza napětí a proudu až do 49-té harmonické
 • Napěťové anomálie (propady, nárůsty) s 10ms rozlišením
 • Numerická analýza dat (funkce digitálního multimetru DMM)
 • Grafické zobrazení napětí a proudu (rozsahy)
 • Vektorový diagram napětí a proudů
 • Před definované nastavení záznamů
 • Vestavěná paměť na zapisování dat v čase
 • Wi-Fi a USB rozhraní
 • Android/iOS/Windows program
 • Dobíjecí Li-Ion baterie s vestavěným napájením ze sítě
 • Vodě odolný IP65 přenosný robustní kufr

Profesionální program HTAnalysys ke možné stáhnout zdarma na vyzkoušení zde: https://www.ht-instruments.com/en/products-ht/app-htanalysis

Měření z HTAnalysis programu může být odesíláno do cloudu HTCloud a Vám dostupné všude na světě přes internetové připojení.
 

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

·         KITMPPACW : Souprava 4 vodičů pro AC měření napětí, 2m

·         KITMPPDCC : Souprava 2 kroko svorek pro DC napětí, 3 kusy

·         606-IECN : Adaptér s magnetickým koncem

·         HTFLEX33L : Ohebné kleště 1000A AC, 174mm

·         TOPVIEW2007 : Windows program + USB vodič C2007

·         BORSA2051 : Přenosná kabela na příslušenství

·         ISO9000 kalibrační certifikát

·         Rychlý úvod do měření

·         Příručka uživatele na CD-ROM

 


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

·         HT96U : Pevné kleště 1-100-1000A AC, průměr 54mm

·         HT97U : Pevné kleště 10-100-1000A AC, průměr 54mm

·         HP30C2 : Pevné kleště 200-2000A AC, průměr 70mm

·         HT98U : Pevné kleště 1000A DC, průměr 50mm

·         HP30D1 : Pevné kleště s širokými čelistmi do 1000A DC

·         ACONBIN : Adaptér na připojení pevných kleští

·         HT903 : Příslušenství na připojení vnějšího proudového transformátoru

·         HP30C3 : Pevné kleště 3000A AC, průměr 70mm
 

Novinka PQA819 má s PQA820 množství shodných vlastností. Odlišuje se však od PQA820 tím, že nový PQA819 neměří napěťové anomálie, napěťové nerovnováhy, proud středním vodičem, vyšší harmonické napětí a proudu (PQA819 měří pouze celkový obsah harmonického zkreslení THD%).

 

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202