PF40A-2000, PFL40-1500 a PFL20A-1500 mobilní systémy lokalizace kabelových poruch

PF40A-2000, PFL40-1500 a PFL20A-1500 mobilní systémy lokalizace kabelových poruch

Výrobce Megger Ltd. v posledních letech investoval značné prostředky do vývoje v oblasti měřicí a zkušební techniky na lokalizaci poruch a zkoušení silových kabelů. Výsledkem je dnes ucelená řada mobilních zkušebních systémů lokalizace kabelových poruch PFL40 a PFL20 výhodně nahrazující investičně značně náročné kabelové zkušební a měřicí vozy. V dnešní době je již také dostupná verze upravená k montáži do kabelového vozu CFL40. Vyžádejte si od našich pracovníků kontakt na naše vážené zákazníky již pracující s touto měřicí technikou v ČR/SR.

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202