OFIL koronové produkty

OFIL koronové produkty

Výrobce Ofil Ltd. se již od svého počátku intenzívně angažuje ve vývoji a výrobě nedestruktivních zobrazovacích zařízení umožňujících optické zviditelnění UV výbojové činnosti a aktivity v energetickém, bezpečnostním, obranném a vojenském průmyslu. Základním prvkem UV pásmové zobrazovací technologie je patentovaný zaslepovací nestárnoucí pásmový UV filtr umožňující zviditelnění extrémně slabých UV signálů z výbojové činnosti, nebo zplodin hořenív za plného slunečního osvětlení.

 OFIL nabídka produktů zahrnuje:

Daycor produkty se od roku 2000 již používají ve více než 60 zemích širého světa, včetně České republiky a Slovenské republiky, v převážné většině v oblasti energetiky jako součást pravidelné údržby a inspekce elektrických zařízení a systémů přenosu elektrické energie.
UVOllé - v roce 2009 výrobce Ofil Ltd. uvedl jako první novou řadu ručních denních koronových kamer UVollé s hlavním zaměřením právě na oblast pravidelné údržby a inspekce elektrických zařízení a systémů převodu elektrické energie. Nová řada produktů UVollé otevřela v oblasti UV koronové inspekce zcela nové obzory a možnosti.

LUMINAR - v roce 2012 uvedl na trh nejpokročilejší LUMINAR model přesnosné kamery patřící do toho nejlepšího, co se v této oblasti může vyrobit. Jeho inovativní vlastnosti, schopnosti a konstrukce umožňují zcela nový přístup ke koronové nedestruktivní diagnostice. 

SCALAR - v roce 2014 uvedl na trh cenově nejpřístupnější ruční model SCALAR umožňující koronovou nedestruktivní diagnostiku ve vnitřních prostorech, halách a objektech těm, kterým do té doby byla denní koronová kamera cenově nedostupná.  

Naše společnost En-Centrum, s.r.o. se zabývá UV koronovými kamerami Ofil Ltd. již od roku 2002, kdy jsme jako první na trzích ČR a SR uvedli tohoto unikátního výrobce UV koronové zobrazovací techniky na odborném semináři v Běchovicích v Čechách a v Trnávce na Slovensku. Od těch dob naše zkušenost v této oblasti již značně pokročila a máme tak možnost ji nabízet všem našim zákazníkům jako dodatečný bonus ke všem skupinám UV koronových kamer Ofil Ltd. V případě zájmu si můžete také u nás vyžádat seznam našich Ofil referencí jak v ČR tak SR.

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202