NDB-DOC-3™ Tester distribučních transformátorů

NDB-DOC-3™ Tester distribučních transformátorů

NDB-DOC-3 ™ je testovací přístroj určený pro transformátory distribučních sítí od 5 kVA do 3MVA. Může určit přítomnost zkratů nebo otevřených obvodů v primárním vinutí distribučního transformátoru a také zkratů na sekundárním vinutí.

NDB-DOC-3 ™ je navržen pro provoz bez odpojení sekundárních vinutí transformátoru od jejich zátěže.

Odpojené transformátory od 5 kVA do 3MVA
Měření kontaktem na primárním vývodu transformátoru
Detekuje zkrat primárního transformátoru, přerušený obvod a sekundární zkrat
Vizuální a zvukové varování. 

NDB-DOC-3-ENG.pdf 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202