Intercable FOS M-Line

Intercable FOS M-Line

Systém pro vyhledávání kabelů InterCable FOS je integrován do kabelového měřícího vozu FOM M Line. Tento systém byl speciálně vyvinut pro testování a vyhledávání poruch na nízko a středně napětových kabelech. Kompaktní design umožňuje instalaci do malých vozů.

 

Systém pro vyhledávání kabelů InterCable FOS M-Line.

jedno nebo třífázové verze až do 40 kV

ovládací jednotka

vysokonapětová jednotka

TDR reflektometr InterFlex 200

 

Předzaměření poruchy.

TDR

ART - odraz od oblouku

Impulsní proudová metoda

DECAY

 

Další metody měření

přesné dohledání poruchy

testování kabelu

měření izolačního stavu

vyhledání trasy kabelu

lokalizace pláštových poruch

identifikace kabelů

VLF 0,1 Hz

propalování

 

Další vlastnosti

vůz je volitelný podle požadavků zákazníka

vlastní napajení

napájení ze sítě

bezpečnostní zařízení

kabelové bubny 25-50m manuální nebo ovládané motorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202