Integrátory pro Rogowského cívky

Integrátory pro Rogowského cívky

Vzhledem k tomu, že výstup z cívky je úměrný rychlosti změny proudu, integrátor je nezbytný k tomu, aby poskytl správný průběh proudu.

Aktivní integrátory: Aktivní integrátory jsou obvykle mnohem univerzálnější než pasivní integrátory. Mohou být použity pro nízké proudy (méně než 1 A) a nízké frekvence (méně než 0,1 Hz), stejně jako pro proudy více než 1 milion ampér a frekvence blížící se 1MHz. Nízkofrekvenční výkon převodníku je určen konstrukcí integrátoru.

Pasivní integrátory: Pasivní integrátor je v podstatě rezistorové / kondenzátorové zapojení. Pasivní integrátory jsou pouze vhodné pro značně rychlé proudové pulzy, jelikož potřebují z cívky velké napětí k zajištění vyhovující přesnosti, jejich schopnost v nízkých frekvencích je špatná. Využili se pro měření např. zkušebních zařízení blesků a železničního děla. Mají tu výhodu, že nepotřebují napájení.

Rocoil navrhuje a vyrábí integrátory pro jakýkoli druh ohebných nebo pevných cívek. Normálním výstupem z integrátoru je napětí, které reprodukuje průběh proudu. Citlivost je definována jako proud, který dodává výstup 1V (A/V). Výstup je lineární až do 5 nebo 10 V v závislosti na typu.
Standardní rozsahy citlivosti jsou: 100A, 1kA, 10kA a 100kA pro ohebné cívky;
                                                  10A, 100A, 1kA a 10kA pro pevné cívky.
Výrobce dokáže upravit citlivosti na poloviční rozsahy těchto limitů. Dodává také citlivosti mimo tyto limity, ale pro nižší proudy to může vést k omezenému výkonu při nízkých frekvencích a zarušenému výstupu. Výstupy cívek se mohou lišit i mezi cívkami nominálně stejného provedení. Odpovídající integrátory jsou vždy dodávané jako svázané k jednotlivým cívkám.

Typ SIPCB: samotný integrátor na desce plošných spojů se dvěma rozsahy citlivosti, vhodný pro OEM použití. Připojení k desce (vstup cívky, výstup, výkon) jsou přes šroubovací svorkovnici. Deska vyžaduje kladné a záporné zdroje napájení, které mohou dosahovat +/- 18V DC. Rozměry desky jsou přibližně 50 mm x 50 mm.   Obrázek SIPCB. 

Typ 6140: Jednokanálový integrátor v ruční krabici, napájený dvěma bateriemi PP3. 1V na plnou výchylku výstupu s možností přetížení rozsahu 5x. Čtyři rozsahy zvolené přepínačem. Specifikace 6141 integrátoru.

Typ 7141: Jednokanálový stolní integrátor s napájením ze síťového zdroje / akumulátoru s dobíjecí baterií. 1V pro plnou výchylku výstupu s 10x možností přetížení rozsahu. Čtyři rozsahy, zvolené přepínačem. Napájecí napětí 110 - 240V

Typ 7143: Tří kanálový stolní integrátor s napájením ze síťového zdroje / akumulátoru s dobíjecí baterií. 1V pro plnou výchylku výstupu s 10x možností přetížení rozsahu. Čtyři rozsahy, zvolené přepínačem. Napájecí napětí 110 - 240V. Specifikace 7143 integrátoru.

Pasivní: pasivní integrátory jsou obvykle upřednostňovány pro monitorování velkých, rychlých proudových impulzů.

Moduly: Integrátory mohou být dodávány jako moduly s uchycením do polic s 1, 2 nebo 3 kanály na modul. Moduly jsou navrženy podle požadavků zákazníka.

Nástěnná montáž: Vícekanálové integrátory v ocelovém pouzdře připevněné na stěnu jsou vhodné pro trvalou instalaci s ochranou IP66. Vestavěný síťový napájecí zdroj. Tyto integrátory mají obvykle pouze jednu citlivost danou zákazníkem. Mají obvykle výstupem průběh proudu. Verze "Wallmount" má výstup 14 mA ef. (20 mA špička). Integrátor "Oneamp" má 1 A ef. výstup a je určen jako náhrada za proudový transformátor.
 
Montáž na DIN lištu: Integrátor "DIN1" má výstup 4 - 20mA pomocí dvou svorkovnice; Integrátor DINAC má analogový výstup průbehu napětí. Obrázek integrátorů DIN-Rail.
 
VOLITELNÉ VERZE INTEGRÁTORU:
Výstup RMS: Dodatečný stejnosměrný výstup pro každý kanál odpovídá skutečné efektivní hodnotě výstupu střídavého proudu. (Není k dispozici u SIPCB nebo pasivních verzí).
Přetížení: Indikátor pro každý kanál, který se rozsvítí když je integrátor blízko k maximu. U přechodného přetížení se indikátor rozsvítí po zhruba 1 s. (Není k dispozici u SIPCB nebo pasivních verzí).
Součet: Výstup na zadní straně integrátoru, který poskytuje okamžitý součet tří AC výstupů. Každý kanál má přepínač součtu, který lze nastavit na +, 0 nebo - v závislosti na tom, zda je výstup kanálu přidán k součtu, nezahrnut, nebo odečten. (Pouze typ 7300).
Ovladač proudu: Proudový výstup reprezentující průběh proudu. Normálně ± 20mA na maximální výstup integrátoru (10V). Tato verze je určena pro použití k trvalé instalaci.
Verze s nízkým kmitočtem: Nízká frekvence je obvykle nastavena na -3dB při zhruba 1Hz. Některé aplikace vyžadují jiné nastavení, například nižší frekvenci pro přechodová měření nebo vyšší frekvenci, když je potřeba potlačit některé frekvence. V mnoha případech lze tyto varianty poskytnout.
 
 

Fotogalerie: Integrátory pro Rogowského cívky

/album/fotogalerie-integratory-pro-rogowskeho-civky/rocoil-06-jpg1/
/album/fotogalerie-integratory-pro-rogowskeho-civky/rocoil-05-jpg1/
/album/fotogalerie-integratory-pro-rogowskeho-civky/rocoil-04-jpg1/
/album/fotogalerie-integratory-pro-rogowskeho-civky/rocoil-03-jpg1/

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202