Inside View: Diagnostický software pro izolační oleje

Inside View: Diagnostický software pro izolační oleje

Máte potíže s vyhodnocením s vašich ohromným množstvím údajů DGA?

Diagnostický software Inside View se bez problémů integruje s vaší IT infrastrukturou
a snadno sjednotí shromažďování dat a rychle a  pochopitelných je prezentuje 
přes tabulky, trendy a analýzy pomocí  Duvalova trojůhelníku. 

Diferenciální faktory:
Minimalizujte možnost chyb
Ušetřete čas načítání informací / dat
Snadná zpráva úrovňě zabezpečení
Zrychluje kličové rozhodovací procesy

Funkce
Automatická centralizace dat DGA
Kompletní diagnostické nástroje
Správa alarmů a plynů
Snadná implementace IT

Analýza DGA
Inside View splňuje a překračuje stávající normy a nabízí následující DGA analýzy : Rogers Ratios, IEC 60599, Doernenburgovy poměry, klíčová plynová metody, doporučení IEEE, trendy a podrobná analýza Duvalova trojúhelníku.

Bezproblémová integrace
Navrženo tak, aby fungovalo bezchybně s naší rodinou monitorů DGA Calisto,dále může být Inside View nastaveno tak, aby fungovalo s předdefinovanými standardy nebo může být přizpůsobené individuálnímu nastavení alarmů na každém transformátoru.

 

 

INSIDEVIEW_prospekt CZ.pdf

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202