Daycor RAIL - UV detekční systém určený pro železnice

Daycor RAIL - UV detekční systém určený pro železnice

 

DayCor RAIL - automatický koronový detekční systém pro nadzemní trolejové železniční systémy. DayCor Rail namontovaný na/do zkušebního železničního vozu detekuje koronové a obloukové výboje a automaticky generuje zprávy se zapsanými případy výbojů.

CHARAKTERISTIKA: Rail obsahuje Daycor denní detekční a reportovací systém v robustní struktuře. Je určen pro vysokorychlostní automatickou detekci korony a oblouku, snímání videí a obrázků a reportování na místě. 

ZPRACOVÁNÍ DAT: Detekce koronových jevů jsou zaznamenávány a zpracovávány automaticky aplikací CoronaCatch od společnosti Ofil, která odděluje koronové jevy od jevů bez korony a přiřazuje ke každé události své specifické meta informace, včetně GPS, vnějších okolních podmínek a závažnosti.

AUTOMATICKÉ ZPRÁVY: Ofil CoronaCatch používá zpracované informace k generování sestav, které jsou kompatibilní s Ofilovým Corona-Base Reporting programem. (Registrovaný patent EP1112459B1).

FUNKCE

-Kompletní kontrolní nástroj s nejcitlivějším bi-spektrálním (viditelné-UV) detekčním zařízením a absolutním potlačením slunečního záření. 

-RAIL pracuje přesně a spolehlivě s vysokou rychlostí až 200 km / h bez rozmazání obrazu a vysokého rozlišení. 

-Data o poloze a podmínkách okolního prostředí jsou automaticky vložena 

-Automatické detekce korony 

-Automatické zpráva po kontrole -Plné automatické zaostření pro UV a viditelné kanály 

-Automatické počítání a zobrazení jevů pro vyhodnocení koronové intenzity 

-Automatické nahrávání a ukládání videa 

-Pouze UV, pouze viditelné a kombinované UV + viditelné režimy 

VÝHODY

-Řídí a spravuje spolehlivost železnic 

-Snižuje náklady na údržbu a pracovní sílu 

-Okamžité výsledky 

-Nejvhodněji vyhodnocuje efektivitu čištění / mytí trolejového vedení / izolátorů

 

Více podrobností: Daycor Rail prospekt angl. (pdf)

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202