AV-45-0.1 VLF GENERÁTOR 0,1Hz

AV-45-0.1 VLF GENERÁTOR 0,1Hz

VN zařízení AV-45-0,1 je určeno k použití jako doplněk k VN zkušebnímu zařízení AV-50/70 nebo jiného vhodného střídavého zdroje střídavého vysokého napětí pro získání testovacího napětí s frekvencí 0,1 Hz . (Zejména určeno pro testování zesítěných polyethylenových kabelů). Přenosné VLF testovací systémy se používají pro testování kabelů s 0,1 Hz s kosinus-obdélníkovým průběhem podle standardů IEC / IEEE / CENELEC. V souladu s pokyny pro napěťové zkoušky na kabelech do 25 kV

TECHNICAL DATA
• Výstupní napětí kladnou polaritou, – 5-45kV;
• Výstupní napětí negativní polarity, – 5-45kV;
• Maximální kapacita testovacího objektu, – 3μF;
• Minimální kapacita testovacího objektu, – 0.1μF;
• Max. vstupní střídavé napětí, – 35kV;
• Spínací frekvence, - 0.05-0.1Hz
• Trvalá provozní doba, – 1h;
• Relativní chyba měření vysokého napětí, – 3%;
• Chyba relativní testovací frekvence napětí, – 3%;
• Hmotnost, – 55kg;

VLF 45 prospekt CZ.pdf

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

provozovna a poštovní adresa:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202