Vaše spokojenost - naše práce!

Elektrostatické voltmetry

Elektrostatické voltmetry

¨

TREK Inc.
MODELY ELEKTROSTATICKÉ VOLTMETRY - MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
  rozsahy měření stejn./stříd.max. reakční rychlost přesnost poznámka
800  NOVÝ INFINITRON 0 až +/- 100V <3.5ms na 100V 0.1% z rozsahu umožňuje měřit dotykově napětí bez přenosu náboje
400 NOVÝ 0 až +/- 2 kV stand.sondy<3ms na 1kV
vysokorychl.sondy<200mikros na 1kV
0.05% z rozsahu bezdotyková  měření napětí univerzální použití
320C 0 až +/- 100V <3ms na 100V 0.05% z rozsahu bezdotyková  měření napětí vysokorochlostní použití
323 0 až +/- 100V <3ms na 100V 0.05% z rozsahu bezdotyková  měření napětí použití na vysokou citlivost s množstvím sond
325 0 až +/- 40V <3ms na 40V 0.05% z rozsahu bezdotyková  měření napětí použití na velmi vysoké citlivosti
341B 0 až +/- 20kV <200mikros na 1kV 0.1% z rozsahu bezdotyková  měření napětí použití na vysokou rychlost a vysoká napětí
344 0 až +/- 2 kV
0 až +/- 3 kV volitelně
<3ms na 1kV 0.05% z rozsahu bezdotyková  měření napětí nejvíce používajný v elektrofotografii
347 0 až +/- 3 kV <3ms na 1kV 0.05% z rozsahu bezdotyková  měření napětí ekonomický
368A 0 až +/- 2 kV <200mikros na 1kV 0.1% z rozsahu bezdotyková  měření napětí vysokorychlostní
370 0 až +/- 3 kV <50mikros na 1kV 0.05% z rozsahu bezdotyková  měření napětí vvsoká rychlost, velké rozlišení
370TR 0 až +/- 3 kV <200mikros na 1kV 0.05% z rozsahu bezdotyková  měření napětí otevřená sonda
PR1182 NOVÝ 0 až +/- 40 V <4ms na 40V 0.01% z rozsahu bezdotyková  měření napětí velmi vysoká citlivost s velkým prostorovým rozlišením
MĚŘICÍ SONDY NEJSOU SOUČÁSTÍ STANDARDNÍ DODÁVKY MATICE S ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ TYPY SOND K JEDNOTLIVÝM MODELŮM ELEKTRST.VOLTMETRŮ    
TREK Inc.
MODELY ELEKTROSTATICKÉ VOLTMETRY - MONITORY A ČIDLA
  rozsahy měření stejn./stříd.max. reakční rychlost přesnost poznámka
542-1 0 až +/- 10 kV <50ms na 1 kV 5% z hodnoty bezdotyková  měření napětí univerzální použití
542-2 0 až +/- 20 kV <50ms na 1 kV 5% z hodnoty bezdotyková  měření napětí univerzální použití
541-1 0 až +/- 1 kV <50ms na 1 kV 1% z hodnoty bezdotyková  měření napětí univerzální použití
541-2 0 až +/- 100 V <50ms na 100 kV 1% z výchylky bezdotyková  měření napětí univerzální použití
540 0 až +/- 100 V   0,2% z výchylky vysoké rozlišení k měření účinnosti ionizérů
706A/1 0 až + 1 kV  přepínač
0 až - 1 kV
  0,5% z výchylky venkovní použ. např. měření fotoreceptorů v kopírkách a laser.tisk.
520 0 až +/- 2 kV ruční elektrostatický voltmetr se zabudovanou sondou v tělese přístr. 5% z výchylky bezdotyková  měření napětí univerzální použití
SONDA JIŽ ZABUDOVÁNA
523 0 až +/- 20 kV ruční elektrostatický voltmetr se zabudovanou sondou v tělese přístr. 5% z výchylky bezdotyková  měření napětí univerzální použití
SONDA JIŽ ZABUDOVÁNA
P0876A 0 až +/- 2 kV ruční elektrostatický voltmetr se sondou spojenou vodičem s přístr. 5% z výchylky bezdotyková  měření napětí univerzální použití
SONDA JIŽ ZABUDOVÁNA
P0884A 0 až +/- 20 kV ruční elektrostatický voltmetr se sondou spojenou vodičem s přístr. 5% z výchylky bezdotyková  měření napětí univerzální použití
SONDA JIŽ ZABUDOVÁNA
VOLTMETRY NA DESKÁCH 0 až +/- 1,2 kV <5ms na 1 kV 1% z výchylky elektrostatický voltmetr na desce plošných spojů pro vnitřní aplikace OEM verze

Fotogalerie: Elektrostatické voltmetry

/album/fotogalerie-elektrostaticke-voltmetry/trek-325-jpg/
/album/fotogalerie-elektrostaticke-voltmetry/trek-541-jpg1/
/album/fotogalerie-elektrostaticke-voltmetry/trek-820-jpg/
/album/fotogalerie-elektrostaticke-voltmetry/trek-520-jpg/

Vyhledávání

Kontakt

En-Centrum, s.r.o. adresa v obchodním rejstříku:
Lidická 66, 150 00 Praha 5

Adresa po přestěhování:
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5
Tel: +420 257 322 538
Fax: +420 251 560 202